Et utvalg av prosjektene som har blitt realisert av OPS it.