Loading...

Litt historikk

Toel i.t. Services startet som et dynamisk enkeltmannsforetak innen IT-rådgivning i finans- og grafisk industri.

I 1998 ble Toel i.t. Services stiftet og hadde frem til 2009 oppdrag i Belgia for ING, Genzyme og noen selskaper i den grafiske bransjen.
I 2009 var det mest fokus på grafisk sektor med førtrykk og IT-jobber.
I 2010 og 2011 ble det realisert kontrakter i finanssektoren, og fra 2012 har konsulentoppdragene hovedsakelig vært i offentlig sektor.
Toel it services åpnet i 2014 en ny avdeling i Norge: OPS it.

Oppsummert har OPS it kompetanse i konsulentoppdrag på ulike IT-plattformer. Også innen desktop publishing og nettpublikasjoner har vi opparbeidet mye erfaring gjennom årene.

Selskapets ansikt

På begynnelsen av åttitallet studerte jeg informatikk ved høyskolen i Antwerpen, Belgia.
Min yrkeserfaring startet i 1983, da IKT fortsatt var i sin barndom. Etter en kort periode med praksis i et selskap som leverte IT-tjenester til selskaper i byggebransjen og til dyrefôrprodusenter, gikk jeg i 1984 over til finanssektoren og ble ansatt i IT-avdelingen ved Kredietbank i Belgia.
Inntil 1994 arbeidet jeg med ulike prosjekter i Kredietbanken. Jeg hadde forskjellige roller fra programmerer til teknisk prosjektleder. I 1994 fikk jeg en første innføring i trykkeribransjen, med oppdrag ved Compogravure Guy. I 1995 begynte jeg som prosjekt teamleder ved KBC og jobbet der i en 3-års periode.
I 1998 startet jeg Toel i.t. Services og jeg ble som partner aktivt engasjert i de tjenestene som selskapet tilbyr.